Vi har gennem flere år plantet i området med tilskud til planterne. Dels Hedeselskabets læplantning og den nedenfor omtalte Vildtplantningsordning. Derudover har vi selvfølgelig selv betalt det fulde beløb for en del af planterne. Så beplantningen nu fremstår som en blandet beplantning af buske, træer og en del nåletræer - fyr og gran.

Efterårets farver

Smukke efterårsfarver.

Cornus vintergrene

Kønne vintergrene.

 

En hel del af plantningen består af PIL. Pilen er hurtigvoksendebuske og træer i vildtplantninger.

Vildtplanter. 

Én ordning bør nævnes, nemlig Vildt- plantningsordningen. Gennem denne ordning har du mulighed for to gange om året at søge tilskud til træer og buske, som du vil plante i landskabet. Pengene til denne ordning kommer fra jagttegnsmidlerne, og afhængig af antal ansøgere får du tildelt en portion på mellem ca. 400 og 600 planter pr. gang. Ansøgningsproceduren er ganske enkel:

Du får et skema tilsendt fra din vildtkonsulent. Du udfylder det ret enkle skema og returnerer det til vildtkonsulenten inden en fastsat tidsfrist,som er angivet på skemaet.

Ca. et halvt år senere får du planterne leveret på din adresse - til knap en trediedel af den normale pris. Hvis du selv henter planterne på planteskolen, får du dem til en fjerdedel af prisen.

Ud over at betale regningen er din eneste forpligtelse at give planterne de bedst mulige betingelser for at gro.

Men det var vel egentlig også dét, der var meningen med det hele!

 

"Skoven" i vinterdragt

Januar 2003

Fyr i sneen

 

 

En del af jorden ligger hen som brakjord til gavn
 
for de forskellige dyr og fugle.
 
Blomstrende brakmark